Ukazujem 50 výsledky
image_pdfimage_print

Výberové konanie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nevädzová 7, 821 01  Bratislava vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01  Bratislava. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné …

Skupiny

Oddelenie prevencie začiatkom októbra otvára skupiny: Vykroč s nami do sveta hier – pre deti vo veku 6-10 rokov, v stredu popoludní Krok za krokom – pre deti vo veku 10-14 rokov, v pondelok popoludní

Online poradenstvo

Oznamujeme, že od 1. marca 2022 je cez pracovné dni v čase od 8:00 do 16:00 možné využiť online poradenstvo prostredníctvom nášho webu. Po otvorení stránky (v uvedených časoch) sa ukáže okno s textom: Poradíme Vám?, kde bude k dispozícii psychológ, špeciálny alebo sociálny pedagóg, ktorý poskytne informácie, podporu a pomoc.Súčasne na stránke nájdete všetky …

Posúdenie školskej spôsobilosti

Vážení rodičia predškolákov, od konca marca tohto roku v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami a v súvislosti so zmenami v legislatíve plánujeme v našom CPPPaP začať s diagnostikou školskej spôsobilosti a s posúdením vývinu dieťaťa. O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021: dovŕši vek 6 rokov – vyšetrenie školskej spôsobilosti u predškolákov nie je povinné, avšak ak máte …

Sťahovanie

Vážení klienti,oznamujeme vám, že naše centrum sa sťahuje na novú adresu: Nevädzovú 7. Znamená to, žez dôvodu sťahovania v čase od 1. júla do 15. septembra 2020 prerušujeme všetky naše odborné činnosti. Kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese: info@poradnaba2.skalebo na e-mailových adresách odborných zamestnancov uvedených na stránkach jednotlivých oddelení. V urgentných prípadoch sa, prosím, obráťte …

Prieskum dopadov COVID-19

Milí rodičia, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie Vás a Vašich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia. Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho …

Koronavírus – ďalšie informácie

– pre žiakov: Maturity Ako sa nezblázniť z domácej školy? Termíny Prijímacie pohovory na stredné školy Testovanie T9 – pre rodičov: Pandémia COVID-19 – Rady k online bezpečnosti (pre rodičov) Rodičovstvo v čase koronavírusu COVID-19 Čo môžeme urobiť pre deti, aby sa cítili šťastné, učili sa a zabávali Hodnotenie v ZŠ a SŠ Maturity Ako …

Aktuálne informácie

Vážení klienti, dovoľujeme si vám oznámiť, že od 2. novembra naše zariadenie opäť poskytuje odborné činnosti na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v obmedzenom režime. Realizované opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 budú závisieť od vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku (Rozhodnutia a usmernenia MŠVVaŠ SR) …

Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

Milí rodičia,každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 vek 6 rokov je povinný zapísať ho do základnej školy.Vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID-19 bude zápis do 1. ročníka prebiehať iným spôsobom ako doteraz.Zápis sa bude konať od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, konkrétne termíny …

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu