Managefy version 1.4.3

Informácia o realizácii projektu Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP

image_pdfimage_print

V období od 1. júna do 15. novembra 2019 realizujeme projekt: „Pomôžme deťom a žiakom so ŠVVP“ s finančnou podporou Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Cieľom prvej časti projektu je skvalitnenie identifikácie všeobecného intelektového nadania u predškolákov prostredníctvom vzdelávania pedagogičiek materských škôl, informovanosti rodičov a precizovaním diagnostiky odborných zamestnancov CPPPaP. Aj nadaní žiaci totiž patria k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podobne ako žiaci so špecifickými poruchami učenia. Druhá časť projektu je zameraná na pomoc žiakom so špecifickými poruchami učenia rozšírením repertoáru reedukačných pomôcok, nakoľko počet žiakov so špecifickými poruchami učenia sa z roka na rok zvyšuje. Za poskytnutý finančný príspevok ďakujeme.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu