Tréningy – vzdelávacie a zážitkové aktivity pre zamestnancov škôl

V rámci aktivít alebo besied pre odborné tímy v školských zariadeniach ponúkame stretnutia, prebiehajúce formou diskusie a riešení modelových situácií. Tému si po dohode s nami určuje škola podľa potreby ( napr. drogová prevencia, šikanovanie medzi žiakmi, vzájomné vzťahy medzi učiteľmi, riešenie konfliktov, práca s emóciami, žiaci s problémovým správaním ). Ponúkame aj zážitkové a uvoľňujúce aktivity zamerané na lepšie poznanie samého seba, svojich spolupracovníkov/čiek, na podporu a zlepšenie vzájomnej spolupráce a kooperácie.