Managefy version 1.4.5

Oznámenie

image_pdfimage_print

Vážení klienti!

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vám

oznamujeme

že sa zmenil názov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,                  Nevädzová 7, 821 01 Bratislava na

Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava,

rovnako aj rozsah činností poradenského zariadenia dňom

1. januára 2023

Uvedenou zmenou dochádza k realizácií transformácie poradenského systému kde pôvodné Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie. V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

        Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja.

                                                                                                      PhDr. Barbora Šimková                                                                                                       Riaditeľ CPP

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu