1

Žiadosť o vyšetrenie

Vážení klienti,

do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania.

Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Objednanie telefonicky, e-mailom alebo osobne je naďalej k dispozícii.

Online objednať sa môžete tu:

No Fields Found.
Čakacia doba

Vážení klienti,
dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne čakacie doby na termín stretnutia s našimi odborníkmi sú predĺžené. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované.
Ďakujeme za porozumenie…
Oznámenie

Vážení klienti!

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vám

oznamujeme

že sa zmenil názov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,                  Nevädzová 7, 821 01 Bratislava na

Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava,

rovnako aj rozsah činností poradenského zariadenia dňom

1. januára 2023

Uvedenou zmenou dochádza k realizácií transformácie poradenského systému kde pôvodné Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie. V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

        Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja.

                                                                                                      PhDr. Barbora Šimková                                                                                                       Riaditeľ CPP
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:
Poďakovanie – Nadácia Pontis

Ďakujeme Nadácii Pontis
za schválenie projektu:
„Tichý odborník“
a možnosť zakúpenia dvoch germicídnych žiaričov.
Kontakty v krízových situáciách
14. 12. 2022 zatvorené z organizačných dôvodov

Oznamujeme Vám, že v stredu 14. decembra 2022 je CPPPaP zatvorené z organizačných dôvodov…
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Vážení rodičia, milí klienti,

prevádzka CPPPaP a pracovná činnosť jeho zamestnancov je na novej adrese: Nevädzová 7 (parkovanie v areáli nie je možné – odporúčame využiť parkovacie plochy v OC Retro a okolí) v upravenom režime.

Povinnosťou zákonného zástupcu alebo plnoletého klienta je pred vstupom do CPPPaP vypísanie tlačiva Vyhlásenie o bezpríznakovosti – dostupného tu: „Tlačivá a dokumenty“ alebo priamo v Centre.

V prípade nových klientov je k dispozícii online objednanie – pokúsime sa Vaše požiadavky vybaviť čo najskôr s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Priebežne Vás budeme na stránke informovať o zmenách v prevádzke zariadenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a životného optimizmu do ďalších dní.

Tím CPPPaP Bratislava II
Podporné skupiny pre učiteľov

Milí učitelia,

srdečne Vás pozývame a ponúkame Vám možnosť zúčastňovať sa

podporných psychologických skupín pre učiteľov základných a stredných škôl
– spadajúcich do územnej pôsobnosti nášho Centra,

ktoré sú dobrovoľné, bezplatné a slúžia ako bezpečné miesto spoločného zdieľania, zážitkov a skúseností v súvislosti s dlhodobo prežívanou záťažou, ktorú prináša pandémia COVID-19, aktuálny vojnový konflikt na Ukrajine a začleňovanie deti utečencov do výchovno-vzdelávacieho procesu školských zariadení. Skupiny sú miestom, kde sa môžu stretávať učitelia, ktorí sú vystavovaní podobným problémom, situáciám a zápasia s rovnakými ťažkosťami a výzvami vyplývajúcimi z ich povolania, ktoré aktuálne so sebou prináša.

Ponúkame Vám bezpečnú, prijímajúcu a akceptujúcu atmosféru, kde spoločne za pomoci takto vytvorenej skupiny a sprevádzania psychológa, vzniká príležitosť pre vzájomnú podporu, obohatenie, povzbudenie, inšpirovanie, znovu objavovanie a nachádzanie zdrojov, iných pohľadov, riešení alebo príležitosť pre zážitok úľavy, uvedomenia si, že v tom nie sme samy a nemusíme sa za svoje prežívanie a prípadné „zlyhania“ hanbiť.

Miesto: CPPPaP Nevädzová 7 v Bratislave, II. poschodie, seminárna miestnosť
Termín (1. stretnutie): 4. mája 2022 (stretnutia budú následne pravidelne každú stredu)
Čas: 1500-1630
Počet ľudí v skupine: 10 (v prípade väčšieho počtu záujemcov budú pridané ďalšie dni)

V prípade záujmu je nutné sa vopred prihlásiť na mailovej adrese: richtarechova@poradnaba2.sk, kde následné dostanete potvrdenie a pozvanie k účasti. Aktuálne informácie k ďalším prebiehajúcim stretnutiam prosím Vás priebežne sledujte na našej webovej stránke v Aktualitách.

Pri prihlasovaní do mailu uveďte Vaše meno a priezvisko a školu, kde pracujete. V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky: + 421/2/43 63 25 88 (Mgr. Richtárechová) alebo na vyššie uvedenej mailovej adrese.

Tešíme sa na Vás, s pozdravom

Mgr. Andrea Richtárechová & PhDr. Vanda Šaríková
psychologičky