Žiadosť o vyšetrenie

Vážení klienti,

do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania.

Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Objednanie telefonicky, e-mailom alebo osobne je naďalej k dispozícii.

Online objednať sa môžete tu:

Notice: JavaScript is required for this content. No Fields Found.

var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='18';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":"1","title":"Objednanie - copy","created_at":"2023-09-19 15:26:03","default_label_pos":"above","show_title":"0","clear_complete":"1","hide_complete":"1","logged_in":"0","date_updated":"2019-01-21 20:35:03","status":"","append_page":"","ajax":"1","not_logged_in_msg":"","sub_limit_number":"","sub_limit_msg":"","last_sub":"1437","wrapper_class":"","element_class":"","key":"","add_submit":"1","currency":"","repeatable_fieldsets":"","unique_field_error":"A form with this value has already been submitted.","calculations":[],"formContentData":[],"changeEmailErrorMsg":"Please enter a valid email address!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"These fields must match!","fieldNumberNumMinError":"Number Min Error","fieldNumberNumMaxError":"Number Max Error","fieldNumberIncrementBy":"Please increment by ","formErrorsCorrectErrors":"Pros\u00edm skontrolujte si chyby pred odoslan\u00edm formul\u00e1ra.","validateRequiredField":"Tento \u00fadaj je nevyhnutn\u00fd.","honeypotHoneypotError":"Honeypot Error","fieldsMarkedRequired":"Polia ozna\u010den\u00e9 * s\u00fa povinn\u00e9","drawerDisabled":"","form_title_heading_level":"3","allow_public_link":0,"embed_form":"","ninjaForms":"Ninja Forms","fieldTextareaRTEInsertLink":"Insert Link","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Insert Media","fieldTextareaRTESelectAFile":"Select a file","formHoneypot":"If you are a human seeing this field, please leave it empty.","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"File Upload in Progress.","fileUploadOldCodeFileUpload":"FILE UPLOAD","currencySymbol":"€","thousands_sep":" ","decimal_point":",","siteLocale":"sk_SK","dateFormat":"d.m.Y","startOfWeek":"1","of":"of","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"recaptchaConsentMissing":"reCaptcha validation couldn't load.","recaptchaMissingCookie":"reCaptcha v3 validation couldn't load the cookie needed to submit the form.","recaptchaConsentEvent":"Accept reCaptcha cookies before sending the form.","currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[];nfForms.push(form);
Čakacia doba

Vážení klienti,
dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne čakacie doby na termín stretnutia s našimi odborníkmi sú predĺžené. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované.
Ďakujeme za porozumenie…
Oznámenie

Vážení klienti!

V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vám

oznamujeme

že sa zmenil názov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,                  Nevädzová 7, 821 01 Bratislava na

Centrum poradenstva a prevencie, Nevädzová 7, 821 01 Bratislava,

rovnako aj rozsah činností poradenského zariadenia dňom

1. januára 2023

Uvedenou zmenou dochádza k realizácií transformácie poradenského systému kde pôvodné Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa transformujú na Centrá poradenstva a prevencie. V centre poradenstva a prevencie sa vykonáva odborná činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

        Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho rozvoja.

                                                                                                      PhDr. Barbora Šimková                                                                                                       Riaditeľ CPP
Prihlasovanie na prácu s triedou

V školskom roku 2016/17 sme zaviedli online prihlasovanie na „prácu s triedou“. Online prihlášku na prácu s triedou nájdete tu: „Tlačivá a dokumenty“.
Dotazník spokojnosti s našimi službami

Vážení klienti,
na 1. poschodí a vo vestibule nájdete DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI s našimi službami. Schránka sa nachádza na prízemí (pri schodoch).
Prieskum spokojnosti klientov so službami je anonymný.
Vaše návrhy, postrehy, hodnotenie využijeme pri skvalitňovaní našich služieb.

Dotazník spokojnosti je možné vyplniť aj online:

Notice: JavaScript is required for this content.

var formDisplay=1;var nfForms=nfForms||[];var form=[];form.id='6';form.settings={"objectType":"Form Setting","editActive":false,"date_updated":"2016-09-14 20:11:52","clear_complete":"1","hide_complete":"1","show_title":"1","status":"","last_sub":"55","append_page":"","ajax":"1","logged_in":"0","not_logged_in_msg":"","sub_limit_number":"","sub_limit_msg":"","title":"Dotazn\u00edk spokojnosti","allow_public_link":0,"embed_form":"","default_label_pos":"above","wrapper_class":"","element_class":"","key":"","add_submit":1,"currency":"","repeatable_fieldsets":"","unique_field_error":"A form with this value has already been submitted.","calculations":[],"formContentData":["number_17","listradio_10","textarea_11","listcheckbox_13","hr_19","html_18","listradio_15","listradio_23","listradio_27","listradio_29","textarea_30","hr_33","textarea_14","date_20","submit_8"],"form_title_heading_level":"3","ninjaForms":"Ninja Forms","changeEmailErrorMsg":"Please enter a valid email address!","changeDateErrorMsg":"Please enter a valid date!","confirmFieldErrorMsg":"These fields must match!","fieldNumberNumMinError":"Number Min Error","fieldNumberNumMaxError":"Number Max Error","fieldNumberIncrementBy":"Please increment by ","fieldTextareaRTEInsertLink":"Insert Link","fieldTextareaRTEInsertMedia":"Insert Media","fieldTextareaRTESelectAFile":"Select a file","formErrorsCorrectErrors":"Please correct errors before submitting this form.","formHoneypot":"If you are a human seeing this field, please leave it empty.","validateRequiredField":"This is a required field.","honeypotHoneypotError":"Honeypot Error","fileUploadOldCodeFileUploadInProgress":"File Upload in Progress.","fileUploadOldCodeFileUpload":"FILE UPLOAD","currencySymbol":"€","fieldsMarkedRequired":"Fields marked with an * are required","thousands_sep":" ","decimal_point":",","siteLocale":"sk_SK","dateFormat":"d.m.Y","startOfWeek":"1","of":"of","previousMonth":"Previous Month","nextMonth":"Next Month","months":["January","February","March","April","May","June","July","August","September","October","November","December"],"monthsShort":["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"],"weekdays":["Sunday","Monday","Tuesday","Wednesday","Thursday","Friday","Saturday"],"weekdaysShort":["Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"],"weekdaysMin":["Su","Mo","Tu","We","Th","Fr","Sa"],"recaptchaConsentMissing":"reCaptcha validation couldn't load.","recaptchaMissingCookie":"reCaptcha v3 validation couldn't load the cookie needed to submit the form.","recaptchaConsentEvent":"Accept reCaptcha cookies before sending the form.","currency_symbol":"","beforeForm":"","beforeFields":"","afterFields":"","afterForm":""};form.fields=[{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":0,"idAttribute":"id","type":"number","label":"Vek","input_limit_msg":"character(s) left","label_pos":"left","default_value":"","number_min":0,"number_max":"","number_step":"","calc_auto_include":0,"num_sort":0,"admin_label":"","show_help":0,"help_text":"","show_desc":0,"desc_pos":"none","desc_text":"","element_class":"","required":0,"default":"","num_min":"","num_max":"","num_step":1,"key":"number_17","placeholder":"","container_class":"","manual_key":false,"value":"","id":17,"beforeField":"","afterField":"","parentType":"number","element_templates":["number","input"],"old_classname":"","wrap_template":"wrap"},{"objectType":"Field","objectDomain":"fields","editActive":false,"order":1,"idAttribute":"id","type":"listradio","label":"Pohlavie","input_limit_msg":"character(s) left","label_pos":"left","list_type":"radio","multi_size":5,"list_show_value":0,"list":[],"user_info_field_group":"","calc_auto_include":0,"user_state":0,"num_sort":0,"admin_label":"","show_help":0,"help_text":"","show_desc":0,"desc_pos":"none","desc_text":"","element_class":"","required":0,"options":[{"errors":[],"max_options":0,"label":"Mu\u017e","value":"Mu\u017e","calc":"","selected":"0","settingModel":{"settings":false,"hide_merge_tags":false,"error":false,"name":"options","type":"option-repeater","label":"Options Add New