Najnovšie články

Žiadosť o vyšetrenie

Vážení klienti, do Vašej pozornosti dávame možnosť online objednania vyplnením nasledujúceho formulára. Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie všetkých informácií. Ich vyplnením výrazne urýchlite proces zaevidovania Vášho objednania. Osobné údaje spracúvame v zmysle § 2 a § 11 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v zmysle …

Čítať viac

Čakacia doba

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne čakacie doby na termín stretnutia s našimi odborníkmi sú predĺžené. Chápeme naliehavosť riešenia vašich problémov, snažíme sa podľa možnosti prispôsobiť termíny urgentnosti vašich žiadostí, naše kapacity sú však limitované. Ďakujeme za porozumenie…

Čítať viac

Oznámenie

Vážení klienti! V dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie vyplývajúcej zo zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, Vám oznamujeme že sa zmenil názov z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,                  Nevädzová 7, 821 01 Bratislava na …

Čítať viac
← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
  • Komunikujete s
    CPPPaP Bratislava II

Powered by LivelyChat Vymazať históriu