Managefy version 1.4.5

Najnovšie články

Výberové konanie – zástupca riaditeľa CPP

Centrum poradenstva a prevencie                                  vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca:    zástupca riaditeľa (štatutárneho orgánu)  v zariadení  Centra poradenstva a prevencie na Nevädzovej  ul. č. 7, 821 01 v Bratislave s termínom nástupu 01. 01. 2024 Kvalifikačné predpoklady a osobitné …

Čítať viac
← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
  • Komunikujete s
    CPPPaP Bratislava II

Powered by LivelyChat Vymazať históriu