Managefy version 1.4.3
image_pdfimage_print

Letným táborom na Zochovej chate v lete 2014 oddelenie prevencie v CPPPaP odštartovalo projekt Ja veľkáč. Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Projekt je zameraný na rozvoj zručností detí a mladistvých potrebných pre budúci život, najmä pre uplatnenie na pracovnom trhu. Klienti CPPPaP mali možnosť vyskúšať si v bezpečnom prostredí simulovaný „dospelácky“ život so všetkým, čo k nemu patrí. Rozvíjali zručnosti ako plánovanie rozpočtu, hospodárenie s financiami, sebeprezentácia a obozretnosť pred nástrahami pracovného a finančného trhu.
Počas letného pobytu nastúpili do zamestnania do našej vymyslenej firmy Dielničkári s.r.o. Prešli výberovým konaním, podpísali pracovnú zmluvu, za odpracované dni dostávali mzdu a rozhodovali sa, ako s peniazmi naložia. Deti si vyskúšali zarábanie fiktívnych peňazí (klubáčov), ktoré získali za účasť a výrobu predmetov v dielničkách. Pred nástupom do zamestnania nahrávali krátke video, v ktorom zhrnuli svoje schopnosti a motiváciu v danej firme pracovať. Vznikli kreatívne a vtipné videá, v ktorom sa predstavili a odhalili svoje sny do budúcna. Po spoločnom pozretí videí sme deťom oznamovali, že boli prijaté do zamestnania. Záverom výberového konania podpisovali všetci pracovnú zmluvu, ktorá bola pre zamestnancov nevýhodná. Potom čo po upozornení objavili nevýhodný bod v zmluve, podpisovali novú zmluvu, ktorú si už podrobne preštudovali.
Počas pobytu vyrobili deti v dielničkách vtáčie búdky, mydlá, šperky, maľovali na tričká vlastné motívy, vyrobili ozdobné figúrky, zdobili kvetináče servítkovou technikou. Niektorí sa prihlásili do vzdelávania o rodinnom rozpočte, zvýšili si tým svoju kvalifikáciu a za vykonanú prácu boli odmeňovaní vyšším platom. Za zarobené klubáče si hradili ubytovanie a stravu na každý deň. Za zvyšné klubáče si večer kupovali sladkosti z bufetu, alebo mali možnosť zaplatiť si služby navyše (kino, masáže, kozmetika, …). Uprostred pobytu dostali deti od zamestnávateľa dovolenku a absolvovali výlet za koňmi na neďaleké pastviny spojené s opekaním v lese. Z tábora sa vrátili plný zážitkov, bohatší o cenné skúsenosti a malý exkurz do životnej etapy nazývanej dospelosť.
Projekt pokračoval celý školský rok 2014/2015 v popoludňajšom klube v CPPPaP aktivitami, ktoré tematicky nadväzovali na letný tábor. Väčšinou sme realizovali kreatívne dielničky, alebo športové turnaje, za ktoré mohli deti získať klubáče. V konkrétny deň v týždni si menili klubáče v bufete za sladkosti, alebo občerstvenie, ktoré si samy pripravili. Na tento systém odmeňovania si deti rýchlo zvykli. Boli ochotné odložiť svoje potreby na neskôr a počkať na možnosť výmeny klubáčov v bufete. Niektoré si dokonca s radosťou šetrili a vymieňali klubáče až po nasporení vyššej sumy. Tešilo ich že môžu samy rozhodovať, ako a kedy klubáče minú. Koniec koncov to máme radi na peniazoch aj my dospelí :).

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu