Managefy version 1.4.5
image_pdfimage_print

Realizácia interaktívno-zážitkových stretnutí s triedou

Vzdelávanie je organizované ako aktualizačné vzdelávanie pod záštitou CPPPaP Bratislava II, môžete si ho zaradiť do svojho portfólia v rámci kontinuálneho vzdelávania podľa § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom vzdelávania je ponúknuť Vám teoretické a praktické informácie a zručnosti, ktoré Vám pomôžu uskutočniť interaktívno-zážitkové stretnutia. Tieto stretnutia nie sú samoúčelné – ponúkajú priestor ako podporiť v triede pocit bezpečia pre žiakov/-čky, zlepšujú sociálnu klímu, budujú vzájomnú spolupatričnosť, rešpekt a spoluprácu celej triedy.

Prierezové témy, ktorým sa budeme venovať sú:

  • emócie a emocionalita
  • zážitková pedagogika a hra
  • pravidlá v triede
  • hnev a jeho zvládanie
  • tolerancia a inakosť

Našou snahou je Vám zároveň predstaviť koncept rešpektujúcej komunikácie.

Povinnou súčasťou a v podstate zmyslom samotného tréningu je, aby ste uskutočnili už počas tréningu niekoľko interaktívnych stretnutí s triedou. Po uskutočnení stretnutí bude na našich spoločných stretnutiach vyhradený priestor v rámci tréningu reflexie aj diskusia o Vašich skúsenostiach z práce so žiakmi/-čkami.

Všetky aktivity, ktoré by ste uskutočnili vo Vašej triede počas stretnutí s triedou, budete mať zažité a reflektované na našich spoločných stretnutiach. Bude priestor pýtať sa na nezrozumiteľné miesta, náročné a modelové situácie. Spoločne budeme hľadať odpovede na tieto otázky. Súčasťou vzdelávania je aj manuál, ktorý bude obsahovať jednak návrhy a možnosti interaktívnych aktivít uskutočniteľných na stretnutiach s triedou a taktiež teoretické informácie a podklady k jednotlivým už spomínaným témam.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na prevencia@poradnaba2.sk.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu