Managefy version 1.4.3
image_pdfimage_print

Radi by sme Vás informovali o prebiehajúcom projekte „Pridaj sa k nám“, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj. Projekt bude prebiehať v rámci nášho zariadenia Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II, na oddelení prevencie v Klube. Klub je určený pre deti navštevujúce ZŠ a SŠ. Otvorený je v utorok až štvrtok od 13:30 do 16:15. Klubové aktivity prebiehajú prevažne neštruktúrovanou formou. Deti voľne prichádzajú a sami rozhodujú o tom, ako budú tráviť čas. Našou snahou je, aby v bezpečnom a priateľskom prostredí deti a mladí ľudia zažili pocit spolupatričnosti a prijatia (spoločná komunita), prichádzali na to, v čom sú dobrí a zažili si úspech. Naše aktivity sa zároveň snažia podporiť schopnosť spolupráce, schopnosť vedieť sa dohodnúť a riešiť zmysluplne konflikty a nedorozumenia.

Ponúkame aktivity s arteterapeutickými prvkami (maľovanie, práca s hlinou) muzikoterapeutické aktivity (hra na klavíri, bubnoch, perkusiách, gitare), stolové hry a aktivity, outdoorové a športové aktivity (futbal, hokej, petang, ping-pong, stolný futbal, hry na blízkom ihrisku) a samozrejme aj možnosť sa rozprávať o tom, čo deti teší ale aj trápi či už doma, v škole alebo v ich vzťahoch s kamarátmi/-kami.

Realizácia projektu nám umožní ešte rozšíriť ponuku našich aktivít a služieb. Projekt sa bude realizovať od mája do novembra 2022.

Každý mesiac uskutočníme zážitkovo-interaktívnou formou 2 edukačno-preventívne workshopy. Témy jednotlivých workshopov: drogová prevencia, extrémizmus, šikanovanie, bezpečné užívanie internetu a kyberšikana, duševné zdravie.

Dvakrát mesačne sa uskutoční „spoločné varenie“. Deti sa budú spoločne s nami zúčastňovať na celom procese prípravy spoločného jedla (rozpočet, nákup, varenie, stolovanie). Pri výbere jedla a potravín budeme zameriavať pozornosť a učiť klientov o aspektoch zdravého stravovania a ekologickom rozmere jedla s ohľadom na finančné možnosti (dostupnosť).

Jedenkrát mesačne bude prebiehať aktivita nazvaná „spoločne v pohybe“. Bude sa jednať o aktivity spojené s pohybovými zážitkovými aktivitami. Reagujeme tým aj na nedostatok zdravého pohybu, s ktorým sa u našich klientov stretávame. Aktivity prinášajú klientom pocit vzájomnej spolupatričnosti, prehlbuje priateľstvá medzi klientmi. Navštívime spoločne Jump Arenu, lezecké centrum K2, aktivitu v Escape room, Lanové centrum na Kolibe a plánujeme výlet loďou na Devín.

Uskutočníme jeden muzikoterapeutický workshop v spolupráci s OZ Zvuky cez ruky. Aktivita je zameraná na zlepšenie neverbálnej komunikácie a vzájomného prepojenia ľudí.

Dátumy spoločných aktivít –

4. 5. 2022 (streda): spoločné varenie
10. 5. 2022 (utorok): workshop na tému prevencie extrémizmu
19. 5. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
24. 5. 2022 (utorok): workshop na tému prevencie extrémizmu
25. 5. 2022 (streda): výlet do Lanového centra na Kolibe
2. 6. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
9. 6. 2022 (štvrtok): workshop na tému drogovej prevencie
14. 6. 2022 (utorok): spoločné varenie
21. 6. 2022 (utorok): workshop na tému drogovej prevencie
23. 6. 2022 (štvrtok): spoločný výlet loďou na Devín

– školské prázdniny –

8. 9. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
14. 9. 2022 (streda): workshop na tému bezpečného užívania internetu
20. 9. 2022 (utorok): spoločné varenie
21. 9. 2022 (streda): aktivita JUMP ARÉNA
27. 9. 2022 (utorok): workshop na tému bezpečného užívania internetu
28. 9. 2022 (streda): bubnovačka s OZ Zvuky cez ruky
6. 10. 2022 (štvrtok): spoločné varenie
12. 10. 2022 (streda): aktivita v lezeckom centre K2
13. 10. 2022 (štvrtok): workshop na tému duševného zdravia
19. 10. 2022 (streda): spoločné varenie
27. 10. 2022 (štvrtok): workshop na tému duševného zdravia
8. 11. 2022 (streda): aktivita Questum – new escape room
15. 11. 2022 (utorok): spoločné varenie
16. 11. 2022 (streda): Aktivita v lezeckom centre K2
23. 11. 2022 (streda): spoločné varenie
29. 11. 2022 (štvrtok): workshop na tému kyberšikany
8. 12. 2022 (štvrtok): workshop na tému kyberšikany

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať:
02/43 41 07 12, prevencia@poradnaba2.sk, aplikácia Facebook (konto: Klub CPPPaP)

Tešíme sa na spoluprácu
Viktor Brichta
koordinátor projektu
sociálny pedagóg CPPPaP

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu