Managefy version 1.4.3
image_pdfimage_print

Projekt bol podporený MŠVVaŠ SR a realizoval sa od septembra do decembra 2018. Cieľom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť služby poskytované klientom v doobedňajšom klube. Do projektu sa zapojilo 29 klientov vo veku od 6 do 20 rokov. V rámci projektu sa uskutočnili spolu 4 akcie. V Escape room klienti riešili spoločné úlohy, boli nútení spolu komunikovať, spolupracovať a hľadať spoločné riešenia. Pri návšteve plavárne Pasienky klienti zažívali hlavne radosť z pohybu vo vode a zo vzájomnej interakcie. Zručnejší klienti vedeli podporiť a učiť tých menej pokročilých. Pri návšteve K2 absolvovali klienti dvojhodinový úvodný lezecký kurz, počas ktorého sa zoznámili s lezeckým vybavením a s pravidlami bezpečnosti na stene, ale aj s lezením ako takým. Pod odborným vedením inštruktorov si vyskúšali rôzne lezecké štýly a techniky na stenách s rôznym stupňom náročnosti. Prichádzalo k rozvoju vizuo-motorickej koordinácie a klienti mali možnosť prekonať svoj strach. V Jump Arene (trampolínové centrum) si klienti mali možnosť vyskúšať hravé prvky podporujúce tréning rovnováhy a rozvoj psychomotorických zručností. V centre prebiehali spoločné aktivity, klienti sa navzájom lepšie spoznali, podporila sa ich spolupatričnosť. Zároveň boli tiež vystavený situáciám, pri ktorých museli prekonať svoj strach a svoje hranice.

Zorganizovali sme spolu 2 cyklistické výlety. Prvý výlet viedol z Ružinova do Vrakunského lesoparku a späť spojený so spoločnou opekačkou. Klienti spoznali nové oddychové miesto v ich okolí, zároveň sa učili základným zručnostiam pri bicyklovaní (udržovanie bezpečnej vzdialenosti medzi cyklistami, pravidlá cestnej premávky, preraďovanie jednotlivých záťažových stupňov na bicykli a pod.). Druhý výlet viedol z Ružinova do Podunajských Biskupíc v okolí Malého a Veľkého Dunaja. Navštívili sme prístav. Klienti spoznali ďalšie nové miesta vo svojom okolí. Spoločné bicyklovanie bolo pre klientov aj o empatii a prispôsobení sa jednotlivcov celej skupine. Rýchlejší cyklisti museli mať tempo najpomalšieho účastníka výletu. Okrem bicyklovania na výletoch v prípade vhodného počasia budú bicykle k dispozícii aj na „bicyklovanie sa po sídlisku“ počas popoludňajších aktivít.

V rámci projektu sme zakúpili gitaru, syntetizátor, bubny a perkusie. Uskutočnili sme 13 štrukturovaných skupinových stretnutí s využitím muzikoterapeutických prvkov a zároveň sa zvýšil záujem klientov o spoločné spontánne hranie na hudobné nástroje v klube. Pri oboch formách aktivít sa podarilo naplniť predpokladané ciele a to podporiť vzájomnú spoluprácu, prenos zodpovednosti na klienta tým, že si sami organizovali svoj voľný čas v našom zariadení. Spoločné sedenia s muzikoterapeutickými aktivitami zlepšili pozornosť jednotlivých klientov a zo sledovania skupinovej dynamiky si myslíme, že sa zlepšila úroveň vzájomného vnímania sa a počúvania sa.

V rámci projektu sa uskutočnili 2 stretnutia s rodičmi našich klientov navštevujúcich skupinové aktivity. Prebehlo jedno stretnutie formou diskusie, pričom rodičia dostali priestor komunikovať a riešiť záťažové a problémové situácie spojené s výchovou a vzdelávaním ich detí. Stretnutie malo pre rodičov podporný a svojpomocný charakter, keďže výchovné problémy ich detí sú často podobného typu a tak prichádzalo k vzájomnému zdieľaniu skúseností. Druhé stretnutie bolo spoločné stretnutie klientov a ich rodičov s vianočnou témou. Program obsahoval spoločné psycho-sociálne hry a aktivity, pri ktorých sa klienti s rodičmi mohli lepšie spoznať navzájom. Toto stretnutie splnilo svoj cieľ priblížiť naše spôsoby práce rodičom. V neposlednom rade to bol spoločne zmysluplne strávený čas rodiča so svojim dieťaťom.

Uskutočnil sa jeden muzikoterapeutický workshop v spolupráci s o. z. Zvuky cez ruky (www.rytmika.sk) s lektorom Mgr. Antonom Guthom, ktorý sa dlhodobo zaoberá profesionálne muzikoterapeutickými aktivitami, neformálnym vzdelávaním a osobnostným rozvojom pomocou hudby. Stretnutie bolo náročné v tom, že sa stretli klienti rôznych vekových kategórii, s rôznou úrovňou a skúsenosťou pri hre na hudobné nástroje. Napriek tomu klientov obohatilo to, že boli schopní ako skupina, aj ako jednotlivci spoločného hrania („drumcircle“), spoločného súzvuku a spolupráce. Klienti sa interaktívnou a hravou cestou učili novým zručnostiam. Súčasťou boli aj základné teoretické východiská a poznatky: čo je to rytmus, hudba, rozprávali sme sa o histórii hudby. Klienti ocenili stretnutie a priateľskú a tvorivú atmosféru na stretnutí.

Projekt nám pomohol do veľkej miery skvalitniť naše služby a to nielen v čase realizácie projektu ale aj do budúcnosti.. Zlepšenie ponuky služieb nám prinieslo väčší záujem klientov o naše aktivity, ich mobilizáciu a väčší aktivizmus. Mali sme vďaka tomu možnosť lepšie spoznať našich klientov, tráviť s nimi viac času a nadviazať s nimi intenzívnejšie vzťahy. Klienti sa tiež lepšie spoznali navzájom, trénovali si komunikačné a kooperatívne zručnosti a zažili si pocit spolupatričnosti a to že v nejakej komunite sú akceptovaní a sú jej súčasťou. Okrem zážitkovej zložky aktivít (podpora sebavedomia, sebareflexie a vzájomnej spolupatričnosti) aktivity vnímame aj ako spôsob priblíženia sa ku klientom, čo vedie potom aj ku komunikovaniu ich problémov a záťažových situácii v rodine, v škole a medzi kamarátmi s našimi pracovníkmi.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu