Warning: Use of undefined constant UIFORM_VERSION - assumed 'UIFORM_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /www/p/o/u188434/public_html/wp-content/plugins/softdiscover-db-file-manager/db-file-manager.php on line 225

Posúdenie školskej spôsobilosti

image_pdfimage_print

Vážení rodičia predškolákov,

od konca marca tohto roku v súlade s aktuálnymi epidemiologickými opatreniami a v súvislosti so zmenami v legislatíve plánujeme v našom CPPPaP začať s diagnostikou školskej spôsobilosti a s posúdením vývinu dieťaťa.

O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa, ktoré k 31. augustu 2021:

  1. dovŕši vek 6 rokov – vyšetrenie školskej spôsobilosti u predškolákov nie je povinné, avšak ak máte pochybnosti, či je vaše dieťa primerane pripravené do školy, môžete ho k nám objednať na diagnostiku školskej spôsobilosti [1]
  2. nedosiahne vek 6 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2015), ale zákonní zástupcovia uvažujú o jeho predčasnom zaškolení v ZŠ s nástupom v septembri 2021 – v tomto prípade vyšetrenie školskej spôsobilosti v CPPPaP je povinné [2]
  3. nedovŕši vek 5 rokov (t. j. narodilo sa v septembri až decembri 2016) a zákonní zástupcovia zvažujú jeho predčasný nástup do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 – v tomto prípade musia požiadať v jarných mesiacoch 2021 o psychologické vyšetrenie v CPPPaP, ktoré je povinné v súvislosti s (ne)odporúčaním zaradenia dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ, nakoľko predčasné zaškolenie dieťaťa v školskom roku 2022/2023 bude možné len po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ [3]

Objednanie dieťaťa:

Priebeh vyšetrenia:

Vzhľadom na súčasnú situáciu odporúčame, aby dieťa sprevádzal na vyšetrenie iba jeden zákonný zástupca. Podmienkou vyšetrenia je preukázanie sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 7 dní a respirátor, resp. rúško aj pre dieťa.

Po ukončení vyšetrenia v prípade návrhu na:

  • pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (bývalý odklad školskej dochádzky),
  • predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,
  • zaradenie dieťaťa  na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ
  • alebo zaradenie dieťaťa do nultého ročníka ZŠ (možné len v školskom roku 2021/2022)

zákonný zástupca dostane Potvrdenie o výsledkoch vyšetrenia. Okrem súhlasného návrhu psychológa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálnopedagogického poradenstva je potrebné aj súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nájdete nás tu:

poradnaba2.sk/kontakty – v Ružinove oproti OC Retro v oplotenom areáli so vstupom od Sedmokráskovej 10.
Zvoniť treba na zvonček Prijímacia kancelária. Prosíme o dochvíľnosť.

Tešíme sa na Vás

Tím pracovníkov CPPPaP Bratislava II


[1] § 28a odsek 3 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] § 19 odsek 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[3] § 28a odsek 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu