Managefy version 1.4.5

Informácia o realizácii projektu Spoločne v pohybe a rytme

image_pdfimage_print

Projekt „Spoločne v pohybe a rytme“ bol podporený MŠVVaŠ SR, realizoval sa v čase od septembra do decembra 2018 pracovníkmi oddelenia poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie. Projekt mal za cieľ skvalitniť a rozšíriť naše služby poskytované klientom v popoludňajšom klube, zároveň klientov aktivizovať, ponúknuť im spoločné pozitívne zážitky a vytvoriť pocit spolupatričnosti s miestnou komunitou. Viac informácii o projekte a aktivitách oddelenia nájdete na: https://poradnaba2.sk/oddelenia/oddelenie-prevencie.

.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu