Managefy version 1.4.3

Stretnutie výchovných poradcov ZŠ

image_pdfimage_print

VÝCHOVNÝ PORADCA ZŠ
Na vedomie:
OÚ Bratislava, odbor školstva
BSK, odbor školstva

Číslo: 602/2015

V Bratislave 11.05.2015

P O Z V Á N K A

Vážená výchovná poradkyňa, výchovný poradca,
pozývame Vás na stretnutie výchovných poradcov základných škôl.

Miesto konania:

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím, Odborné učilište Koceľova 26, 821 08 Bratislava

Termín:

02.06.2015 (utorok) o 8,30 hod.

Program:

1. Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
/ asistent učiteľa, asistent dieťaťa / -odborný seminár
Lektor : PhDr. Barbora Šimková
2. Aktuálne informácie o programoch COMDI a KOMPOSYT
PhDr. J. Remiašová
3. Prezentácia školy spojená s prehliadkou
Mgr. Daniela Urbanová
4. Rôzne

Tešíme sa na Vašu účasť a prosíme o jej potvrdenie e-mailom alebo telefonicky.

S pozdravom

PhDr. Jindra Remiašová
Tel.: 43 63 25 88
E-mail: remiasova@poradnaba2.sk

 PhDr. Danka Grečnerová
riaditeľka CPPPaP Ba II

 

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu