Managefy version 1.4.3

Zápis do 1. ročníka a posúdenie školskej spôsobilosti

image_pdfimage_print

Milí rodičia,
každý rodič, ktorého dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 vek 6 rokov je povinný zapísať ho do základnej školy.
Vzhľadom k mimoriadnej situácii a opatreniam týkajúcich sa prevencie pred šírením infekcie COVID-19 bude zápis do 1. ročníka prebiehať iným spôsobom ako doteraz.
Zápis sa bude konať od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, konkrétne termíny určí zriaďovateľ ZŠ (v prípade štátnych škôl ide o mestské časti Podunajské Biskupice, Ružinov a Vrakuňa).
Zapísať dieťa do školy musíte aj vtedy, ak uvažujete o odklade plnenia školskej dochádzky.
Ak žiadate o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je aj odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP), ktoré sa v tejto mimoriadnej situácii nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Posúdenie odkladu začiatku plnenia školskej dochádzky sa bude realizovať osobne v CPPPaP až po ukončení mimoriadnych opatrení, najneskôr do 4 týždňov od ukončenia prerušenia školského vyučovania.
„Online“ testovanie nie je možné v žiadnom poradenskom zariadení, takto získané údaje by boli skreslené a neúplné.

image_pdfimage_print

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt... Poradíme Vám?

← Prev Step

Momentálne nie sme online - použite prosím iný kontakt...

Uveďte prosím svoje meno a email.

Powered by LivelyChat
Powered by LivelyChat Vymazať históriu